Bc. Jana Kokešová (mateřská dovolená)

Jana Kokešová

Jsem studentkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Český jazyk a literatura a Hudební výchova). Kromě práce v lesní školce Lištička už šest let vedu zájmové kroužky pro děti předškolního věku na Domě dětí a mládeže v Bučovicích. Nejprve to byly jen Tanečky pro nejmenší, poslední dva roky se k nim přidal ještě Zpěvánek. Zároveň se podílím na pořádání letních příměstských táborů v Bučovicích. Práce v lesní školce je pro mě nesmírně inspirativní a ve všech směrech. Aktivně se věnuji sborovému zpěvu.

„Každé dítě by mělo mít svůj vlastní svět, kde jsou bábovičky z písku, luční kobylky, vodní brouci, pulci, žáby, motýli, lesní jahody, třešně, žaludy, kaštany, lezení po stromech, brouzdání se potokem, lekníny, veverky, netopýři, včely, morčata, štěňata, strniště, smrkové šišky, oblázky, písek, hadi, borůvky a sršni; a každé dítě, které o tento svět přijde, zároveň přijde i o nejlepší zdroj své výchovy.“

Luther Burbank, Zdokonalování lidské rostlinyČinnost je finančně podporována Magistrátem statutárního města Brna.


Naši činnost kromě magistrátu podporuje i Statutární město Brno, městská část Brno - Žabovřesky


Lesní mateřská škola Lištička