Lesní mateřská škola Lištička

Rozdělení průvodců v Lištičce na šk. rok 2022/23:

 DOUPĚNORA 
PONDĚLÍ Danka + Pája Hanka + Táňa
ÚTERÝ Danka + Pája Táňa + Jitka
STŘEDA Madla + Pája Hanka + Jitka
ČTVRTEK Madla + Pája Táňa + Jitka
PÁTEK Danka + Jitka Hanka + Táňa

 

Lištička - lesní mateřská škola, z. s. je k 1. 9. 2017 zařazena do rejstříku škol a školských zařízení.


 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 Ředitelka lesní mateřské školy, jejíž činnost vykonává Lištička – lesní mateřská škola, z. s., rozhodla podle ustanovení §34 odst. 3, §165 odst. 2 písm. b) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

 

Seznam přijatých dětí dle čísel jednacích:

 

PŘ202301

PŘ202314

PŘ202323

PŘ202305

PŘ202315

PŘ202327

PŘ202308

PŘ202319

PŘ202329

PŘ202309

PŘ202320

PŘ202333

PŘ202312

PŘ202322

PŘ202335

 

Děti s těmito čísly jednacími se od školního roku 2023/2024 přijímají k předškolnímu vzdělávání v lesní mateřské škole, jejíž činnost vykonává Lištička – lesní mateřská škola, z. s., Haasova 41, Brno, pracoviště Kroftova 108, Brno.

 

V Brně dne 18. 5. 2023

 

Mgr. Daniela Chaloupková

ředitelka lesní mateřské školy

  

 

„Každé dítě by mělo mít svůj vlastní svět, kde jsou bábovičky z písku, luční kobylky, vodní brouci, pulci, žáby, motýli, lesní jahody, třešně, žaludy, kaštany, lezení po stromech, brouzdání se potokem, lekníny, veverky, netopýři, včely, morčata, štěňata, strniště, smrkové šišky, oblázky, písek, hadi, borůvky a sršni; a každé dítě, které o tento svět přijde, zároveň přijde i o nejlepší zdroj své výchovy.“

Luther Burbank, Zdokonalování lidské rostlinyČinnost je finančně podporována Magistrátem statutárního města Brna.


Naši činnost kromě magistrátu podporuje i Statutární město Brno, městská část Brno - Žabovřesky


Jsme členy Asociace lesních mateřských škol

Lesní mateřská škola Lištička