Lesní mateřská škola Lištička

Vrácení školkovného za březen/duben 2020 - korona virus

Vážení rodiče, 

vzhledem k uzavření naší LMŠ z nařízení Rady města Brna č. 5/2020 ve znění nařízení č. 6/2020 máte právo na prominutí školného za dobu uzavření školky. Školné Vám bude převedeno zpět na Váš účet. Pokud nemáte o vracní školného zájem, můžete jej nechat školce jako sponzorský dar, případně si jej vybrat/vynahradit během letního provozu školky. Podrobné informace obdržíte e-mailem.

Zároveň děkujeme Statuárnímu městu Brnu za poskytnutí dotace ve výši 9 600,- Kč (slovy devět tisíc šest set korunčeských) jako minimalizace dopadu důslednků epidemie COVID-19. 

 

LMŠ Lištička - zápis a přijímání nových dětí na školní rok 2020/2021

Zápis na nový školní rok už proběhl (2. - 16. 5. 2020) a od září máme ve školce zcela plno. Nové děti momnetálně nepřijímáme, ale můžete se k nám zapsat na listinu čekajících zájemců. 

 

Rozdělení průvodců v Lištičce na šk. rok 2019/2020:

 DOUPĚNORA (celotýdenní)
PONDĚLÍ Lucka + Renča Míša K. + Hanka
ÚTERÝ Lucka + Renča Míša K. + Hanka
STŘEDA Madla + Danka Míša N. + Andy
ČTVRTEK Lucka + Danka Míša K. + Andy
PÁTEK Lucka + Andy Míša K. + Hanka

 

Volná místa ve školce

V současné chvíli nenabízíme žádné volné místo.

MŠMT

Lištička - lesní mateřská škola, z. s. je k 1. 9. 2017 zařazena do rejstříku škol a školských zařízení.

„Každé dítě by mělo mít svůj vlastní svět, kde jsou bábovičky z písku, luční kobylky, vodní brouci, pulci, žáby, motýli, lesní jahody, třešně, žaludy, kaštany, lezení po stromech, brouzdání se potokem, lekníny, veverky, netopýři, včely, morčata, štěňata, strniště, smrkové šišky, oblázky, písek, hadi, borůvky a sršni; a každé dítě, které o tento svět přijde, zároveň přijde i o nejlepší zdroj své výchovy.“

Luther Burbank, Zdokonalování lidské rostlinyČinnost je finančně podporována Magistrátem statutárního města Brna.


Naši činnost kromě magistrátu podporuje i Statutární město Brno, městská část Brno - Žabovřesky


Lesní mateřská škola Lištička