Ceník

Celodenní docházka

Docházku nabízíme ve variantě 2, 3, nebo 5 dní v týdnu. Ceník je platný na školní rok 2018/2019.

5 dní  6 300,- Kč / měsíc
 3 dny  4 300,- Kč / měsíc
 2 dny  3 300,- Kč / měsíc

V ceně jsou zahrnuty výdaje spojené s programem a nákupem materiálu, platy pedagogů dle platné legislativy, odpolední tématické programy, pronájem, pojištění a provozní náklady.

Cena nezahrnuje obědy a vstupné.

Cena stravného je 89,- Kč.

Školkovné včetně obědů se platí dva měsíce dopředu. V případě nepřítomnosti se peníze vracejí pouze v případě celotýdenní docházky, která nemá možnost čerpání náhrad (v případě nemoci dítěte delší než 4 týdny a na základě potvrzení od lékaře). Pokud to u částečné docházky umožňuje volná kapacita, mohou rodiče v rámci informačního systému čerpat v aktuálním a následujícím platebním období náhrady (viz. školní řád). 

Peníze za obědy se vracejí po řádném odhlášení rodičem v informačním systému, případně si rodiče mohou zaplacený oběd po předchozí domluvě vyzvednout mezi 12:30 - 13.00 v Lištičce. Déle obědy z hygienických důvodů nelze uchovávat.

Docházku lze v průběhu roku v případě nenaplněné kapacity rozšiřovat. Zkracování docházky není z ekonomických důvodů možné. Přesunování dnů je možné v případě volné kapacity a při doobsazení původního místa náhradníkem.

Platit můžete bankovním převodem na účet číslo: 2100641138/2010.

V případě zájmu si můžete po předchozí domluvě vyzkoušet, jak to v naší lesní školce funguje. Cena je 350,- Kč / den. Programu se aktivně účastní dítě i rodič.

Rádi Vám zodpovíme veškeré dotazy.

„Každé dítě by mělo mít svůj vlastní svět, kde jsou bábovičky z písku, luční kobylky, vodní brouci, pulci, žáby, motýli, lesní jahody, třešně, žaludy, kaštany, lezení po stromech, brouzdání se potokem, lekníny, veverky, netopýři, včely, morčata, štěňata, strniště, smrkové šišky, oblázky, písek, hadi, borůvky a sršni; a každé dítě, které o tento svět přijde, zároveň přijde i o nejlepší zdroj své výchovy.“

Luther Burbank, Zdokonalování lidské rostlinyČinnost je finančně podporována Magistrátem statutárního města Brna.


Naši činnost kromě magistrátu podporuje i Statutární město Brno, městská část Brno - Žabovřesky


Lesní mateřská škola Lištička